ARKELERİN BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI

Abstract views: 293 / PDF downloads: 205

Authors

  • Ali Arslan
  • Gulten Ökmen

Keywords:

Arkeler, Biyoteknoloji, Endüstriyel uygulamalar, Enzim, Geliştirme

Abstract

Archaea are prokaryotic microorganisms which are able to live only in extreme environments. Archaea are a prokaryotic domain known to be often associated with habitats of extreme temperature, salinity and pH, and their presence in constantly cold marine waters is also well documented. Archaea, one of the three domains of life on Earth, is predominantly composed of four major phyla: the Euryarchaeota, the Crenarchaeota, the Korarchaeota and the Nanoarchaeota. The first-discovered Archaea were extremophiles, which can be divided into four main physiological groups. These are the halophiles, thermophiles, alkaliphiles, and acidophiles. The domain Archaea is particularly under extensive research for their potential biotechnological applications. The extremophilic nature of many archaea has stimulated intense efforts to understand the physiological adaptations for living in extreme environments. Their unusual properties make them a potentially valuable resource in the development of novel biotechnological processes and industrial applications as new pharmaceuticals, cosmetics, nutritional supplements, molecular probes, enzymes, and fine chemicals. In this review, the biotechnology applications of the various Arke groups are mentioned. Particularly Archaea enzymes have become very important to the industry. In addition, Archaea have been used even in emerging industries. Aim of this publication was analysis of literature on application of archaea in different areas of biotechnology.

ÖZET

Arkeler sadece ekstrem ortamlarda yaşayabilen prokaryotik mikroorganizmalardır. Arkeler sıklıkla aşırı sıcaklık, tuzluluk ve pH habitatları ile ilişkili olduğu bilinen bir prokaryotik domaindir ve sürekli soğuk deniz sularında bunların varlığı iyi belgelenmiştir. Arkeler, Dünya üzerindeki yaşamın üç domain' inden biridir, baskın olarak dört ana şubeden oluşmuştur: Euryarchaeota, Crenarchaeota, Korarchaeota ve Nanoarchaeota. İlk keşfedilen Arkeler ekstremofiller idi, bunlar dört temel fizyolojik gruba ayrılabilir. Bunlar halofiller, termofiller, alkalifiller ve asidofillerdir. Archaea domain'i özellikle potansiyel biyoteknolojik uygulamalar için kapsamlı araştırma altındadır. Çoğu arkenin ekstremofilik doğası, ekstrem çevrelerde yaşamak için fizyolojik adaptasyonlarını anlamaya yoğun çaba göstermiştir. Onların sıradışı özellikleri, bunları yeni farmasötikler, kozmetikler, besin takviyeleri, moleküler problar, enzimler ve hassas kimyasallar gibi yeni biyoteknolojik süreçlerin ve endüstriyel uygulamaların gelişiminde potansiyel olarak değerli bir kaynak yapmaktadır. Bu derlemede, çeşitli Arke gruplarının biyoteknoloji uygulamalarından bahsedilmektedir. Özellikle Archaea enzimleri endüstri için çok önemli hale geldi. Ek olarak, Archaea gelişmekte olan endüstrilerde bile kullanılmıştır. Bu yayının amacı biyoteknolojinin farklı alanlarında arkelerin uygulanmasına ilişkin literatürün analizi idi.

Downloads

Published

2021-06-21

How to Cite

Arslan, A., & Ökmen, G. (2021). ARKELERİN BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 14(1), 23–36. Retrieved from https://www.derleme.gen.tr/index.php/derleme/article/view/398

Issue

Section

Articles