AKTİNOMİSETLERİN BİTKİ GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ

Abstract views: 151 / PDF downloads: 136

Authors

  • Meral Ödemiş
  • Çiğdem Kucuk Harran Univ.

Keywords:

Aktinomiset, toprak, bitki sağlığı,etki mekanizmaları, metabolitler

Abstract

Actinomycetes are aerobic, sporulated, gram-positive bacteria and are characterized by forming substrate and air mycelium. They play a role in the production of organic matter; inhibiting the growth of various plant pathogens in the rhizosphere; they cause the production of many extracellular enzymes by breaking down complex mixtures of dead plant, animal and fungal materials. They contribute to biological buffering of soils, biological control by nitrogen fixation in the soil, and the degradation of high molecular weight compounds such as hydrocarbons in contaminated soils. In addition, they help plants use nutrients and minerals. Actinomycetes do not pollute the environment, they help to improve soil health by combining with other soil microorganisms in the formation and stabilization of compost piles, decomposition of hard-to-break residues such as cellulose and animal residues. By contributing to the nutrient cycle, they ensure the preservation of the biotic balance of the soil. In this review, the effects of actinomycetes on plant health are summarized.

ÖZET

Aktinomisetler aerobik, sporlu, gram-pozitif bakteriler olup, substrat ve hava miselyumu oluşturmaları ile karakterize edilirler. Organik maddenin üretiminde rol oynarlar; rizosferdeki çeşitli bitki patojenlerinin büyümesini inhibe edip; ölü bitki, hayvan ve mantar materyallerinin kompleks karışımlarını parçalayarak, birçok hücre dışı enzim üretirler. Toprakların biyolojik tamponlanmasına, toprakta azot fiksasyonu ile biyolojik kontrole ve kirlenmiş topraklarda hidrokarbonlar gibi yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerin parçalamasına, besin maddelerinin, minerallerin bitkilerce kullanımına katkıda bulunurlar. Ayrıca aktinomisetler çevreyi kirletmez, kompost yığınlarının oluşumu ve stabilizasyonu, selüloz ve hayvan kalıntıları gibi parçalanması zor kalıntılarının ayrışmasında diğer toprak mikroorganizmaları ile birleşerek toprak sağlığının iyileştirilmesinde yardımcı olurlar. Besin döngüsüne katkıda bulunarak toprağın biyotik dengesinin korumasını sağlarlar. Bu derlemede aktinomisetlerin bitki sağlığındaki etkileri özetlenmiştir.

Downloads

Published

2021-06-21

How to Cite

Ödemiş, M., & Kucuk, Çiğdem. (2021). AKTİNOMİSETLERİN BİTKİ GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 14(1), 91–100. Retrieved from https://www.derleme.gen.tr/index.php/derleme/article/view/359

Issue

Section

Articles