SSRI GRUBU ANTİDEPRESANLAR VE ANTİKANSER ETKİLERİ

Abstract views: 340 / PDF downloads: 213

Authors

Keywords:

Antidepresan, SSRI, Kanser, Sitotoksisite, Antikanser

Abstract

One of the most common mood disorders today, depression is a concomitant disease that affects more than ten percent of cancer patients. It is thought that depression in cancer patients is approximately three times higher than in the non-cancerous population. If the patients receiving outpatient treatment in oncology units are diagnosed with major depression; Along with chemotherapy, depression treatment including SSRI group antidepressants is widely used. The main reason why SSRI antidepressants are often preferred is that they are more tolerable than other groups of antidepressants, especially tricyclic antidepressants. In addition, SSRI group antidepressants can cause cytotoxic effects on cancer cells, as well as synergistic effects when combined with chemotherapeutic drugs. When used simultaneously in cells that have developed resistance to chemotherapeutic drugs, it decreases drug resistance and increases cytotoxicity. In this review, it is aimed to examine the current classification of antidepressants, antidepressants and studies on the antidepressant effects of SSRI group antidepressants.

ÖZET

Günümüzde oldukça yaygın görülen duygu durum bozuklukları arasında yer alan depresyon, kanser hastalarının yaklaşık yüzde onundan fazlasını etkileyen eş zamanlı bir hastalıktır. Kanser hastalarında depresyonun kanser olmayan populasyona oranla yaklaşık üç kat daha fazla olduğu düşünülmektedir. Onkoloji birimlerinde ayakta tedavi gören hastalara majör depresyon tanısı konulduğu taktirde; kemoterapi ile birlikte SSRI grubu antidepresanları içeren depresyon tedavisi de yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. SSRI grubu antidepresanların sıklıkla tercih edilmesindeki temel neden, özellikle trisiklik antidepresanlar olmak üzere diğer grup antidepresanlara kıyasla daha tolere edilebilir özelliğe sahip olmalarıdır. Buna ek olarak SSRI grubu antidepresanlar kanser hücrelerine sitotoksik etki yarattığı gibi kemoterapötik ilaçlarla kombine edildiklerinde sinerjistik etkilere de neden olabilmektedirler. Kemoterapötik ilaçlara karşı direnç geliştirmiş olan hücrelerde de eş zamanlı kullanılması durumunda ilaç dirençliliğini azaltmakta ve sitotoksisiteyi arttırmaktadır. Bu derlemede genel olarak antidepresanlar, antidepresanların güncel sınıflandırılması ve SSRI grubu antidepresan ilaçların antikanser etkileri üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi hedeflenmektedir.

Downloads

Published

2021-06-21

How to Cite

Özkaya, S., & Aydemir, E. (2021). SSRI GRUBU ANTİDEPRESANLAR VE ANTİKANSER ETKİLERİ. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 14(1), 37–46. Retrieved from https://www.derleme.gen.tr/index.php/derleme/article/view/365

Issue

Section

Articles