Editor

 Prof. Dr. İlknur DAĞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
E posta: ildag@ogu.edu.tr

*YAYIN DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ayşegül Çerkezkayabekir Trakya Üniversitesi, Edirne  
E posta: aysegulckb@trakya.edu.tr
Prof. Dr. Şengül Alpay, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize
E.posta: sengul.karaoglu@erdogan.edu.tr 
Prof. Dr. Nesrin Ebru Göncü; Ege Üniversitesi, İzmir.
E.posta : ebru.goncu@ege.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
E.posta: mkaratas@erbakan.edu.tr 
Prof. Dr. Rasime Demirel, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
e.posta : rasimed@eskisehir.edu.tr
Prof. Dr. Zülfikar Kadir Sarıtaş, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon
E posta: zsaritas@aku.edu.tr
Doç. Dr. Hüsamettin Ekici, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale
E.posta : hekici@kku.edu.tr

 

  *Bu kurul, 2022 yılından itibaren üç yıl süre görev yapmaktadır.